M2M FOIL เอ็มทูเอ็มฟอยล์ ถุงฟอยด์,ถุงซิปล็อค,ถุงคราฟท์,บรรจุภัณฑ์

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน  ลูกค้าที่มีอุปการะคุณทุกท่าน   ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า ดังนี้

1. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัทเอ็มทูเอ็ม ทางบ.มีการจัดนับจำนวนสินค้าเป็นแพ็คโดยใช้เครื่องจักรนับสินค้า ดังนั้นสินค้าอาจจะมีการนับขาดหรือเกิน 1% จึงเรียนลูกค้าด้วยความเคารพให้เข้าใจในเงื่อนไขนี้ด้วย

2. ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว แล้วใส่สินค้าไม่ได้ ทางบริษัทจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืน

3. เมื่อลูกค้าไม่มั่นใจในขนาดหรือตัวสินค้า สามารถนำมาที่บริษัทเพื่อให้ฝ่ายขายทำการทดลองใส่สินค้าให้ได้ เพื่อให้ลูกค้าไม่ผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า

4. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาหน้าร้านหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าทดลองโดยสามารถเลือกขนาดหรือประเภทที่ต้องการได้ โดยทางบริษัทจะคิดราคาซองในราคาตามจริง

5. กรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้ากับทาง หจก. เอ็มทูเอ็มอินเตอร์เทรด และมีการนำไปอัดลมระบบไนโตรเจน ลูกค้าจะต้องแจ้งกับทางฝ่ายขาย ซึ่งเราจะต้องผลิตซองขึ้นมาใหม่เป็นกรณีพิเศษ 
กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า 1,000 ใบขึ้นไป จะได้ราคาพิเศษ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected] : @m2mpackaging